სამომხმარებლო სესხი

შეავსეთ განაცხადი
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფის იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხი თქვენი მიზნობრივი სურვილების სისრულეში მოყვანის შესაძლებლობას ქმნის
უძრავი ქონების შეძენა, მშენებლობა, სარემონტო სამუშაოები, სწავლის დაფინანსება, სხვადასხვა სახის ტექნიკის შეძენა, ეს არასრულია ჩამონათვალია იმ სურვილების, რაც შეიძლება სისრულეში მოიყვანოთ
სამომხმარებლო სესხით სარგებლობის დროს ჩვენი უპირატესობებია:
  • ეფექტური და სწრაფი მომსახურება
  • ორგანიზაციის საკრედიტო და რისკების მიმართულების, მაღალკვალიფიციური ფინანსური მომსახურება
სამომხმარებლო სესხით სარგებლობისთვის საჭიროა:
  • აქვს დადასტურებული ან დაუდასტურებელი შემოსავალი, მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში
  • არის არანაკლებ 20 წლის
  • არის საქართველოს მოქალაქე
სამომხმარებლო სესხის საპროცენტო განაკვეთის და უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
სესხის თანხა
300 - 100 000
ვალუტა
ლარი
სესხის ვადა
4-84 თვე
საშეღავათო პერიოდი
12 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
18%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
21%-დან
ინფორმაციის გაცემის/დამუშავების საკომისიო
5000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 10₾, 5001-100 000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 20₾
გაცემის საკომისიო
0-4%
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო
0-1%. მაქსიმუმ დღიური 0.27%-სა. ჯამური პირგასამტეხლო არ უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 150%-ს
წინსწრების საკომისიო
1-6 თვე - 0%; 6-12 თვე - 0,5%; 12-24 თვე - 1%; >24 თვე - 2%
დაიწყეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენთან, ლენდაფის ფინანსური მომსახურება დაფუძნებულია პასუხისმგებლიან დაფინანსებას, გამჭვირვალობასა და სიმარტივეზე
შეავსეთ განაცხადი