ბიზნეს სესხი

შეავსეთ განაცხადი
ჩვენ ვქმნით შესაძლებლობას მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეთათვის გააფართოონ და განავითარონ თავიანთი საქმიანობა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფის ბიზნეს სესხი იძლევა, სწორედ ასეთი შესაძლებლობის განხორციელების საშუალებას
ჩვენ გთავაზობთ ბიზნეს სესხს, იპოთეკისა და გირავნობის გარეშე, 30 000₾ ლარის ჩათვლით და 7 წლამდე, გრძელვადიან ბიზნეს სესხს 100 000 ლარამდე
ბიზნეს სესხით სარგებლობის დროს ჩვენი უპირატესობებია:
  • ეფექტური და სწრაფი მომსახურება
  • ორგანიზაციის საკრედიტო და რისკების მიმართულების, მაღალკვალიფიციური ფინანსური მომსახურება
  • ბიზნესის სპეციფიკაზე მაქსიმალურად მორგებული სასესხო გრაფიკის სისტემა
ლენდაფის ბიზნეს სესხი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შემდეგი მიზნობრიობით:
  • ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების შეძენა
  • ვალდებულებების გადაფარვა
  • კომბინირებული მიზნობრიობით
ბიზნეს სესხით სარგებლობისთვის საჭიროა:
  • ფლობს ბიზნესს მინიმუმ 6 თვე
  • არის არანაკლებ 20 წლის
  • არის საქართველოს მოქალაქე
ბიზნეს სესხის საპროცენტო განაკვეთის და უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
სესხის თანხა
300 - 100 000
ვალუტა
ლარი
სესხის ვადა
3-84 თვე
საშეღავათო პერიოდი
12 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
18%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
21%-დან
ინფორმაციის გაცემის/დამუშავების საკომისიო
5000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 10₾, 5001-100 000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 20₾
გაცემის საკომისიო
0-4%
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო
0-1%. მაქსიმუმ დღიური 0.27%-სა. ჯამური პირგასამტეხლო არ უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 150%-ს
წინსწრების საკომისიო
1-6 თვე - 0%; 6-12 თვე - 0,5%; 12-24 თვე - 1%; >24 თვე - 2%
დაიწყეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენთან, ლენდაფის ფინანსური მომსახურება დაფუძნებულია პასუხისმგებლიან დაფინანსებას, გამჭვირვალობასა და სიმარტივეზე
შეავსეთ განაცხადი