მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფის ავტო სესხი იძლევა შესაძლებლობას მარტივი პირობებითა და პროცედურებით ახალი და მეორადი ავტომანქანის შეძენისთვის. ასევე შესაძლებელია სესხის აღება უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით მისი ღირებულების 80%-მდე
ჩვენ გვაქვს გამორჩეულად დაბალი საპროცენტო განაკვეთი მიკროსაფინანსო ბაზარზე
ავტო სესხით სარგებლობისთვის საჭიროა:
  • ავტომობილის გამოშვების თარიღი: 2001 წლიდან
  • აქვს დადასტურებული ან დაუდასტურებელი შემოსავალი, მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში
  • არის არანაკლებ 20 წლის
  • არის საქართველოს მოქალაქე
ავტო სესხის საპროცენტო განაკვეთის და უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
სესხის თანხა
2 000 - 40 000
ვალუტა
ლარი
სესხის ვადა
6-36 თვე
საშეღავათო პერიოდი
12 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
24%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
27%-დან
ინფორმაციის გაცემის/დამუშავების საკომისიო
5000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 10₾, 5001-100 000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 20₾
გაცემის საკომისიო
0-2%
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო
0-1%. მაქსიმუმ დღიური 0.27%-სა. ჯამური პირგასამტეხლო არ უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 150%-ს
წინსწრების საკომისიო
1-6 თვე - 0%; 6-12 თვე - 0,5%; 12-24 თვე - 1%; >24 თვე - 2%
დაიწყეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენთან, ლენდაფის ფინანსური მომსახურება დაფუძნებულია პასუხისმგებლიან დაფინანსებას, გამჭვირვალობასა და სიმარტივეზე
შეავსეთ განაცხადი