აგრო მიმართულებით, ჩვენი ქვეყნის განვითარების შესაძლებლობები საკმაოდ მაღალია, დღეს-დღეობით ამ სექტორის სუბიექტები წარმოდგენილია ძირითადად ოჯახური მეურნეობებით. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფის აგრო სესხი იძლევა შესაძლებლობას თქვენი ოჯახური მეურნეობა აქციოთ ფერმერულ მეურნეობად და თქვენი საქმიანობა განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანოთ
ჩვენ გთავაზობთ აგრო სესხს იპოთეკისა და გირავნობის გარეშე, 30,000₾ ჩათვლით და 7 წლამდე, გრძელვადიან აგრო სესხს 100 000 ლარამდე
აგრო სესხით სარგებლობის დროს ჩვენი უპირატესობებია:
 • ეფექტური და სწრაფი მომსახურება
 • ორგანიზაციის საკრედიტო და რისკების მიმართულების, მაღალკვალიფიციური ფინანსური მომსახურება
 • თქვენს, აგრო-ბიზნესის სპეციფიკაზე მაქსიმალურად მორგებული სასესხო გრაფიკის სისტემა
 • ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს მთლიან ოჯახურ შემოსავალს
ლენდაფის აგრო სესხი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შემდეგი მიზნობრიობით:
 • ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების შეძენა, მათ შორის:
 • სასუქებისა და შხამ-ქიმიკატების
 • სათესლე მასალების შეძენა
 • აგრობიზნესის განვითარებისთვის აუცილებელი ტექნიკის შეძენა
 • საწარმო შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობა
 • კომბინირებული მიზნობრიობით
აგრო სესხით სარგებლობისთვის საჭიროა:
 • ფლობს აგრო/ან ოჯახურ მეურნეობას მინიმუმ 6 თვე
 • არის არანაკლებ 20 წლის
 • არის საქართველოს მოქალაქე
აგრო სესხის საპროცენტო განაკვეთის და უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
სესხის თანხა
300 - 100 000
ვალუტა
ლარი
სესხის ვადა
3-84 თვე
საშეღავათო პერიოდი
12 თვემდე
სესხის გრაფიკის ტიპი
სეზონური
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
18%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
21%-დან
ინფორმაციის გაცემის/დამუშავების საკომისიო
5000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 10₾, 5001-100 000 ლარის ჩათვლით სესხზე - 20₾
გაცემის საკომისიო
0-4%
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო
0-1%. მაქსიმუმ დღიური 0.27%-სა. ჯამური პირგასამტეხლო არ უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 150%-ს
წინსწრების საკომისიო
1-6 თვე - 0%; 6-12 თვე - 0,5%; 12-24 თვე - 1%; >24 თვე - 2%
დაიწყეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენთან, ლენდაფის ფინანსური მომსახურება დაფუძნებულია პასუხისმგებლიან დაფინანსებას, გამჭვირვალობასა და სიმარტივეზე
შეავსეთ განაცხადი