იპოთეკური და სამომხმარებლო
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფის იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხი თქვენი მიზნობრივი სურვილების სისრულეში მოყვანის შესაძლებლობას ქმნის
უძრავი ქონების შეძენა, მშენებლობა, სარემონტო სამუშაოები, სწავლის დაფინანსება, სხვადასხვა სახის ტექნიკის შეძენა, ეს არასრულია ჩამონათვალია იმ სურვილების, რაც შეიძლება სისრულეში მოიყვანოთ
იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხით სარგებლობის დროს ჩვენი უპირატესობებია:
  • ეფექტური და სწრაფი მომსახურება
  • ორგანიზაციის საკრედიტო და რისკების მიმართულების, მაღალკვალიფიციური ფინანსური მომსახურება
იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, რომელიც:
  • აქვს დადასტურებული ან დაუდასტურებელი შემოსავალი, მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში
  • არის არანაკლებ 20 წლის
  • არის საქართველოს მოქალაქე
იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხის საპროცენტო განაკვეთის და უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ, მოცეულ ცხრილში:
სესხის თანხა
300 დან - 100,000 მდე
ვალუტა
ლარი
სესხის ვადა
3 თვიდან - 84 თვემდე
საშეღავათო პერიოდი
12 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
18% დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
21% დან
დაიწყეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენთან, ლენდაფის ფინანსური მომსახურება დაფუძნებულია
პასუხისმგებლიან დაფინანსებას, გამჭვირვალობასა და სიმარტივეზე.