ბიზნეს სესხი
ჩვენ ვქმნით შესაძლებლობას მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეთათვის გააფართოონ და განავითარონ თავიანთი საქმიანობა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფის ბიზნეს სესხი იძლევა, სწორედ ასეთი შესაძლებლობის განხორციელების საშუალებას
ჩვენ გთავაზობთ ბიზნეს სესხს, იპოთეკისა და გირავნობის გარეშე, 30 000₾ ლარის ჩათვლით და 7 წლამდე, გრძელვადიან ბიზნეს სესხს 100 000 ლარამდე
ბიზნეს სესხით სარგებლობის დროს ჩვენი უპირატესობებია:
  • ეფექტური და სწრაფი მომსახურება
  • ორგანიზაციის საკრედიტო და რისკების მიმართულების, მაღალკვალიფიციური ფინანსური მომსახურება
  • ბიზნესის სპეციფიკაზე მაქსიმალურად მორგებული სასესხო გრაფიკის სისტემა
ლენდაფის ბიზნეს სესხი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შემდეგი მიზნობრიობით:
  • ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების შეძენა
  • ვალდებულებების გადაფარვა
  • კომბინირებული მიზნობრიობით
ბიზნეს-სესხით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, რომელიც:
  • ფლობს ბიზნესს მინიმუმ 6 თვე
  • არის არანაკლებ 20 წლის
  • არის საქართველოს მოქალაქე
ბიზნეს სესხის საპროცენტო განაკვეთის და უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ, მოცეულ ცხრილში:
სესხის თანხა
300 დან - 100,000 მდე
ვალუტა
ლარი
სესხის ვადა
3 თვიდან - 84 თვემდე
საშეღავათო პერიოდი
12 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
18% დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
21% დან
დაიწყეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენთან, ლენდაფის ფინანსური მომსახურება დაფუძნებულია
პასუხისმგებლიან დაფინანსებას, გამჭვირვალობასა და სიმარტივეზე.