ავტო სესხი
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფის ავტო სესხი იძლევა შესაძლებლობას მარტივი პირობებითა და პროცედურებით ახალი და მეორადი ავტომანქანის შეძენისთვის. ასევე შესაძლებელია სესხის აღება უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით მისი ღირებულების 80%-მდე
ჩვენ გვაქვს გამორჩეულად დაბალი საპროცენტო განაკვეთი მიკროსაფინანსო ბაზარზე
ავტო სესხით სარგებლობისთვის საჭიროა:
  • ავტომობილის გამოშვების თარიღი: 2001 წლიდან
  • აქვს დადასტურებული ან დაუდასტურებელი შემოსავალი, მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში
  • არის არანაკლებ 20 წლის
  • არის საქართველოს მოქალაქე
ავტო სესხის საპროცენტო განაკვეთის და უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ, მოცეულ ცხრილში:
სესხის თანხა
2,000 დან - 40,000 მდე
ვალუტა
ლარი
სესხის ვადა
6 თვიდან - 36 თვემდე
საშეღავათო პერიოდი
12 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
24% დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
27% დან
დაიწყეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩვენთან, ლენდაფის ფინანსური მომსახურება დაფუძნებულია
პასუხისმგებლიან დაფინანსებას, გამჭვირვალობასა და სიმარტივეზე.