ორგანიზაციის ისტორია

"შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფ" დაარსდა 2016 წლის 2 ივნისს, სრულად ქართული ინვესტიციით.

2017 წლის 4 ივლისიდან ორგანიზაციამ აიღო მიკროსაფინსო ორგანიზაციის ლიცენზია და საფინანსო ბაზარზე დღემდე ოპერირებს აღნიშნული ფორმით.

ორგანიზაცია წარმოდგენილია საქართველოს 4 რეგიონით, 4 სერვის ცენტრითა (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი) და თბილისში მოქმედი სათაო ოფისით. აღნიშნულ ლოკაციებზე ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ შემდეგ მიმართულებებს:

  • ინდივიდუალური და სამეწარმეო ბიზნეს სესხი
  • სესხი აგრარული მეურნეობებისთვის
  • სესხი აგრარული მეურნეობებისთვის
  • იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხი