აირჩიეთ თანხა
აირჩიეთ ვადა

სესხის დეტალები

სესხის თანხა
პროცენტი
სულ დასაფარი
სესხის ვადა
დაფარვის თარიღი
წლიური ეფექტური
დაბალი პროცენტი
ისარგებლეთ სესხის ხელსაყრელი პირობებით
სწრაფი გადაწყვეტილება
პასუხს მიიღებთ სწრაფად, უმოკლეს დროში
ლიმიტის ზრდა
გაზრდილი ლიმიტი ყოველ მომდევნო სესხზე
სწრაფი ჩარიცხვა
თანხა თქვენს ანგარიშზე ზუსტად 15 წუთში!
01
სესხის მოთხოვნა
შეავსეთ მარტივი ფორმა და მოითხოვეთ სასურველი თანხა
02
ანგარიშის ვერიფიკაცია
გადმორიცხეთ სიმბოლური 1 თეთრი ანგარიშის ვერიფიკაციისთვის
03
თანხის მიღება
თანხა ანგარიშზე რამდენიმე წუთში ჩაგერიცხებათ
სესხის მოთხოვნა
მთავარ გვერდზე მოცემულ კალკულატორზე აირჩიეთ სასურველი თანხა და ვადა, დააჭირეთ ღილაკს „სესხის აღება“, ავტომატურად გადახვალთ რეგისტრაციის გვერდზე, შეავსეთ რეგისტრაციის მარტივი ფორმა და გააკეთეთ განაცხადი სესხზე.
ანგარიშის ვერიფიკაცია
სესხის დამტკიცების შემდეგ თქვენი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაციისთვის გადმორიცხეთ სიმბოლური 1 თეთრი თქვენი ანგარიშიდან ქვევით მოცემულ ჩვენს რომელიმე საბანკო ანგარიშზე
თანხის მიღება
თქვენი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაციის შემდეგ, რამდენიმე წუთში მოხდება სესხის თანხის გადმორიცხვა. გაითვალისწინეთ, რომ შიდასაბანკო გადარიცხვები მომენტალურად აისახება, ხოლო ბანკთაშორისი გადარიცხვის შემთხვევაში 5 საათის შემდეგ გადარიცხული თანხა აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს, პარასკევს 5 საათის შემდეგ, ან შაბათ-კვირას გადარიცხული თანხა აისახება ორშაბათს.
თიბისი ბანკი
ინტერნეტბანკი
საქართველოს ბანკი
ინტერნეტბანკი
ინტერნეტ ბანკით
გადმორიცხეთ თანხა ჩვენს ანგარიშზე ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით.
სწრაფი გადახდის აპარატით
დაფარეთ სესხი TBC Pay-სა და EXPRESS Pay-ს სწრაფი გადახდის აპარატით.
VISA / MASTERCARD ბარათით
დაფარეთ სესხი ჩვენი ვებ-გვერდიდან VISA/MASTERCARD პლასტიკური ბარათით.
ბანკის ფილიალიდან
დაფარეთ სესხი ბანკის ფილიალიდან ჩვენს ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვის, ან შემოტანის გზით.
სწრაფი გადახდის აპარატით სესხის დაფარვა
დაფარეთ სესხი TBC PAY -ს და EXPRESS PAY-ს სწრაფი გადახდის აპარატით. მენიუში აირჩიეთ “მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები → LENDUP → სესხის დაფარვა”, მიუთითეთ  სესხის ნომერი და შეიტანეთ სესხის დაფარვისათვის საჭირო თანხა. გადახდა აისახება მომენტალურად. გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ აპარატის მომსახურების საკომისიოს და თანხა ჩარიცხოთ სრულად. არ დაგავიწყდეთ ქვითრის მოთხოვნა!
VISA/MASTERCARD ბარათით სესხის დაფარვა
დაფარეთ სესხი VISA/MASTERCARD ბარათით. სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა შეხვიდეთ ონლაინ გადახდის ვებ. გვერდზე MYPAY.GE ან TBCPAY.GE, აირჩიეთ "LENDUP" → "სესხის დაფარვა"და გადაიხადეთ თანხა.   ორივე შემთხვევაში  გადახდა აისახება მომენტალურად. 
ინტერნეტ ბანკით და ბანკის ფილიალიდან სესხის დაფარვა
დაფარეთ სესხი ნებისმიერი ბანკის ინტერნეტ ბანკით, ან ფილიალიდან ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვით. გადახდის დანიშნულებაში აუცილებელია მიუთითოთ "სესხის დაფარვა, სესხის ნომერი და თქვენი სახელი და გვარი". გაითვალისწინეთ, რომ შიდასაბანკო გადარიცხვები მომენტალურად აისახება, ხოლო ბანკთაშორისი გადარიცხვის შემთხვევაში 5 საათის შემდეგ გადარიცხული თანხა აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს, პარასკევს 5 საათის შემდეგ, ან შაბათ-კვირას გადარიცხული თანხა აისახება ორშაბათს.
თიბისი ბანკი
ინტერნეტბანკი
საქართველოს ბანკი
ინტერნეტბანკი
აირჩიეთ გადავადების სერვისი
ჩვენ გთავაზობთ სესხის გადავადების მოქნილ და ხელსაყრელ პირობებს.
გადაიხადეთ სესხის გადავადებისთვის საჭირო თანხა
გადავადებისთვის საჭირო თანხის გადახდა შეგიძლიათ  პირდაპირი და დისტანციური არხებით.
მიიღეთ დასტური გადავადებაზე
სესხის გადავადებაზე დასტურს მიიღებთ შეტყობინებების სახით.
სესხის გადავადება
ჩვენთან სესხის გადავადების საკომისიო 0-ია! თქვენ იხდით მხოლოდ სესხზე დარიცხულ პროცენტს და სესხის თანხის (ძირის) 5%-ს, (დარიცხულ პირგასამტეხლოს არსებობის შემთხვევაში). გადავადება შესაძლებელია 30 დღით სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დროს.
სწრაფი გადახდის აპარატით სესხის გადავადება
გადაავადეთ სესხი TBC PAY -ს და EXPRESS PAY-ს სწრაფი გადახდის აპარატით. მენიუში აირჩიეთ “მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები → LENDUP → სესხის გადავადება”, მიუთითეთ  სესხის ნომერი და შეიტანეთ სესხის გადავადებისთვის საჭირო თანხა. სესხის გადავადება მოხდება მომენტალურად. გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ აპარატის მომსახურების საკომისიოს და თანხა ჩარიცხოთ სრულად. არ დაგავიწყდეთ ქვითრის მოთხოვნა!
VISA / MASTERCARD ბარათით სესხის გადავადება
გადაავადეთ სესხი VISA/MASTERCARD ბარათით. სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა შეხვიდეთ ონლაინ გადახდის ვებ. გვერდზე MYPAY.GE ან TBCPAY.GE, აირჩიეთ "LENDUP" → "სესხის გადავადება"და გადაიხადეთ გადავადებისთვის საჭირო თანხა.  ორივე შემთხვევაში სესხის გადავადება მოხდება მომენტალურად.
ინტერნეტ ბანკით და ბანკის ფილიალიდან სესხის გადავადება
გადაავადეთ სესხი ნებისმიერი ბანკის ინტერნეტ ბანკით, ან ფილიალიდან ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვით. გადახდის დანიშნულებაში აუცილებელია მიუთითოთ "სესხის გადავადება, სესხის ნომერი და თქვენი სახელი და გვარი". თანხის გადმორიცხვის შემდეგ საჭიროა შეხვიდეთ მომხმარებლის გვერდზე და მოახდინოთ სესხის გადავადება.გაითვალისწინეთ, რომ შიდასაბანკო გადარიცხვები მომენტალურად აისახება, ხოლო ბანკთაშორისი გადარიცხვის შემთხვევაში 5 საათის შემდეგ გადარიცხული თანხა აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს, პარასკევს 5 საათის შემდეგ, ან შაბათ-კვირას გადარიცხული თანხა აისახება ორშაბათს.
თიბისი ბანკი
ინტერნეტბანკი
საქართველოს ბანკი
ინტერნეტბანკი
კითხვა პასუხი
 • ვის შეუძლია სესხის მიღება?

  სესხის მიღება შეუძლია 21-დან 66 წლამდე საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს.

 • როგორ ხდება სესხზე განაცხადის გაკეთება?

  სესხზე განაცხადის შევსება ხდება ვებ-გვერდიდან - www.lendup.ge. მთავარ გვერდზე მოცემულ კალკულატორზე ირჩევთ სესხის თანხას და ვადას, ავსებთ მომხმარებლის რეგისტრაციის და სესხის განხილვისთვის სავალდებულო ველებს და აკეთებთ განაცხადს სესხზე.

 • როგორ შევიტყობ დამიმტკიცდა თუ არა სესხი?

  სესხზე ნებისმიერი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ sms და email შეტყობინებებით. ასევე მომხმარებლის გვერდზე (პირად კაბინეტში).

 • რა ვადით შემიძლია ავიღო სესხი?

  სესხის აღება შესაძლებელია 30 დღიანი ვადით. ვადის მითითება ხდება განაცხადის შევსებისას.

 • პირველი სესხი მაქსიმუმ რა თანხა შემიძლია მოვითხოვო?

  პირველი სესხის შემთხვევაში სესხის მაქსიმალური თანხა შეადგენს 1500 ლარს, სესხის ლიმიტის განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად.

 • არის თუ არა საჭირო სიმბოლური თანხის (1 თეთრის) გადმორიცხვა იმისთვის, რომ განიხილოთ განაცხადი?

  სიმბოლური 1 თეთრის გადმორიცხვა საჭიროა მხოლოდ სესხზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში და იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ ჩვენთან დაფიქსირებული ანგარიშის ნომრის შეცვლა ახალი საბანკო ანგარიშით.

 • რა დრო სჭირდება დამტკიცებული სესხის თანხის ჩარიცხვას?

  თქვენი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიკაციიდან 5 წუთი.

 • შემიძლია თუ არა სესხის ვადაზე ადრე დაფარვა და როგორ ხდება საკომისიოს დაანგარიშება?

  სესხის დაფარვა შესაძლებელია სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დღეს. სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხევაში მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის დარიცხულ პროცენტს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით.

 • როგორ ხდება სესხის დაფარვა?

  სესხის დაფარვა შესაძლებელია სხვადასხვა, პირდაპირი თუ დისტანციური არხებიდან. ესენია: ნებისმიერი ბანკის ინტერნეტ ბანკის და ფილიალიდან შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფ"-ის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა, VISA და MASTERCARD პლასტიკური ბარათით გადახდა ონლაინ გადახდის ვებ.გვერდებიდან MYPAY.GE ან TBCPAY.GE, ასევე TBC PAY-სა და EXPRESS PAY-ს სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებით თანხის ჩარიცხვა.

 • შემიძლია თუ არა სესხის გადავადება, რა ვადით და როგორია გადავადების საკომისიო?

  ჩვენთან სესხის გადავადების საკომისიო 0-ია! თქვენ იხდით მხოლოდ სესხზე დარიცხულ პროცენტს და სესხის თანხის (ძირის) 5%-ს, (დარიცხულ პირგასამტეხლოს არსებობის შემთხვევაში). გადავადება შესაძლებელია 30 დღით სესხის გაცემიდან ნებისმიერ დროს.

ს. მეტრეველის ქN4, 0112 თბილისი, საქართველო
ონლაინ კონსულტაცია
სამუშაო საათები: ორშაბათი - პარასკევი 10:00 - 19:00 , შაბათი 10:00 - 15:00
(+995 32) 2 500005
მოგვწერეთ ელექტრონული ფოსტით.
info@lendup.ge
დაგვიტოვეთ შეტყობინება